ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΚΥΡΡΗΣΤΗΣ είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που συστάθηκε με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η σύσταση της προήλθε από συμμετοχή στελεχών άλλων μικρότερων τεχνικών εταιρειών καθώς και προσωπικών επιχειρήσεων,
Στη ΚΥΡΡΗΣΤΗΣ πιστεύουμε πως το κλειδί για την επιτυχία κάθε έργου είναι η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών του ιδιοκτήτη και η υπέρβαση αυτών.

Η ΚΥΡΡΗΣΤΗΣ συνεχίζει την κατασκευαστική παράδοση διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική του φήμη με μια αφοσιωμένη δέσμευση για την ποιότητα και την ασφάλεια. Με ισχυρή φήμη στον κλάδο Σχεδιασμού-Κατασκευής, παρέχει άριστη ποιότητα σε ένα πλήρες φάσμα προ-κατασκευών, διαχείρισης προγραμμάτων, ανάπτυξης σχεδιασμού, κατασκευών, διαχείρισης εσωτερικού σχεδιασμού, επιθεώρησης και υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας καθως και υπηρεσιών διαχείρησης εργοταξίου.


Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, οικονομικούς, εργατοτεχνίτες κ.λ.π.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Η ΚΥΡΡΗΣΤΗΣ προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξία στις υπηρεσίες κτιρίων, τοποθετώντας έμπειρους τεχνίτες σε κάθε έργο που έχει αναλάβει.

Close Menu